Arılift'te

Liderlik ve kişisel sorumluluk

Başarımızın temelinde çalışanlarımız vardır. Birbirimize itibarlı ve saygılı davranır ve herkesten kişisel sorumluluk duygusunu geliştirmesini bekleriz. Değerlerimize saygı duyan, yetenekli ve istekli kişileri işe alır, gelişimleri ve ilerlemeleri için eşit fırsatlar sunar, kişisel gizlilik haklarını korur ve tacizin ve ayrımcılığın hiçbir şekline izin vermeyiz. Çalışanlarımızdan sahip olmalarını beklediğimiz kültürü ve temel değerleri ve yönetim ve liderlikte başarılı olmak için gerekli olan davranışları açıklar.


Arılift'te

Güvenlik ve sağlık

İşte Güvenlik ve Sağlık Politikamız, güvenliği, kültürümüzün tartışılmaz bir önceliği olarak tanımlar. Herkesin, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmada aktif rol oynamasını, çalışanlar, yükleniciler ve iş faaliyetlerimizle ilgili ya da bunlardan etkilenen diğer insanların güvenlik ve sağlıkları hakkında yüksek standartlar belirleyerek farkında ve bilgi sahibi olmalarını takdir eder ve bunu onlardan bekleriz.


Arılift'te

İnsan hakları

Birleşmiş Milletler Global Compact (UNGC) – Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları ve çalışma konusundaki yönlendiren ilkelerini tamamen destekliyor ve iş faaliyetlerimizde insan hakları ve çalışma uygulamalarında iyi bir örnek sunmayı amaçlıyoruz.


Arılift'te

Tedarikçi ve müşteri ilişkileri

Çalışanlarımızdan dürüstlük, sevgi ve saygı sergileyerek standartlarımıza uymalarını bekleriz. Aynı şekilde, kendi müşterilerimize de saygı ve dürüstlük göstermelerini ve uyum göstermelerini bekleriz.


Arılift'te

İnsan Kaynakları Politikası

Birbirimizle ilişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve şeffaflık gibi tutumları belirtir ve açık iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, uzun dönemli başarımızın en doğru ve en iyi çalışanı elde etme, geliştirme, koruma ve elde tutma kapasitemize bağlı olduğuna inanıyoruz. Çalışanların haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelere saygı duyuyor, köken, milliyet, din, ırk, cinsiyet, yaş ve cinsel yönelim gibi nedenlerle yapılan ayrımcılığa izin vermiyor ve yukarıda belirtilen veya farklı nedenlerden dolayı hiçbir şekilde sözel ya da fiziksel tacizin bir parçası olmuyoruz. Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğünü ve sendikalar veya diğer dernekler vasıtasıyla toplu görüşme hakkının etkin olarak tanındığını kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gizlilik haklarına saygı gösteriyoruz.

Şimdi başvurun

Mühendisler, Teknisyenler, Teknikerler, Stajyerler... Arılift ailesine katılmak ve bizlerle çalışmak için...