Bir asansör yaptırmak istiyorum fiyatı nedir ?

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatı yoktur. Yapılacak binanın ve asansörün özelliklerine göre değişmektedir. Binanın sınıfı asansörün kapasitesi, hızı, kapı tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarım ve bu tasarıma uygun fiyatlandırma sonrasında fiyatlandırma yapılabilir.

SORU. Çizdiğim projemde asansör boşluğu ne bırakmalıyım ?

Yapılacak olan asansöre ait boşluk ölçülerine sayfamızın ölçüler bölümünden ulaşabilirsiniz

SORU. Binamım tam ihtiyacını belirleyecek asansör sayısı ve özelliklerini nasıl belirleyebilirim?

Projeniz esnasında binanızın kullanım alanı ve kat sayısına uygun olarak mutlaka Asansör Trafik Hesabı yapılması gereklidir. Asansör Trafik Hesabına uygun olarak bir Asansör Projesi çizdirildikten sonra bu işlem netleşmiş olacaktır. Avan projeler asansör firmaları veya Elektrik ve Mekanik Proje büroları tarafından mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM belgesine sahip bir mühendis tarafından çizilmelidir.

SORU. Asansör Makina Dairesinde Kümbet Betonu yüksekliği ne olmalıdır?

Kümbet betonunun makina dairesi tabanından yüksekliği standart değildir. Burada doğru referans makine dairesi tabanı değildir. Asansörün çıkacağı en son katın zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundadır. Dolayısıyla projenizin kat yüksekliğine göre değişebilir. Farklı hız ve kapasitedeki asansörler için bu mesafe değişiklik arz edebilir. Doğru ölçü için her zaman sayfamızın ölçüler bölümünden ulaşabilirsiniz.

SORU. Asansörün Kuyu Dibi Derinliği ne olmalıdır?

Asansör Kuyu dibi derinliği standarta uygun olarak 1400 mm den az olmamalıdır. Hız ve kapasiteye göre değişim gösteren bu ölçüye sayfamızın ölçüler bölümünden ulaşabilirsiniz. Ev tipi asansörlerde ise özel sistemler sayesinde 200 mm de dahi çözüm üretilebilir fakat bu özel çözümler için mutlaka firmamızla temas kurmanız gerekir.

SORU. İnşaatın hangi safhasında asansör firmasıyla anlaşmak gerekir?

Kaba inşaat bittikten sonra sıva başladığı esnada asansör firmasıyla anlaşma yapmak doğru zaman olacaktır. Sahanlıklarda asansör kapısı kenarlarının sıva ve kaplama işleri montaj yapılmadığı sürece yürümeyecek ve işlerinizin akışı yavaşlayacaktır.

SORU. Anlaşma yapıldıktan sonra kaç ay içerisinde asansörün montajı tamamlanır?

Asansörün tamamlanması sözleşme süremize göre yaklaşık 3 aydır. Asansörün inşaatta montajından daha çok fabrikamızda imalat ve tedarik süreci oldukça fazladır.Fakat şunu unutmamak gerekir ki asansörün bitişi binanın bitmesiyle de doğru orantılıdır.

Kapı kenar tadilatları, sahanlıkların kaplamaları gibi iler yapılmadığı sürece asansörün montajı tamamlanamaz. Asansör firması olarak bizler binanızdan en son çıkan ekip oluyoruz. İnce temizlik işlemleri yapılırken asansörün son ayar ve temizlikleri de yapılmaktadır.

SORU. Garanti süresi ne zaman çalışmaya başlar?

Asansörün montajı bitirilip ruhsatı alındıktan sonra asansör servise verildiği zaman garanti süresi çalışmaya başlar. Ruhsat alımı ve servise veriliş arasındaki zaman uzunca bir süre olabilir. Bu süre zarfında asansör çalıştırılmaz. Binada yönetim oluşup "Bakım Sözleşmesi" imzalandığı zaman son bir temizlik ve ayarlar yapıldıktan sonra bina yönetimi de yani son kullanıcılara asansör teslim edildiği andan itibaren garanti süresi çalışmaya başlar.

SORU.Şantiye elektriği ile asansörün çalıştırlması mümkün müdür?

Evet mümkündür ama risklidir. Şantiye elektriği ile kullanım esnasında oluşan tüm arızalar garanti kapsamındadır ve kullanıma açık tutan kişinin sorumluluğundadır. Yasal olarak Türkiye’de Türkiye Elektrik Kurumu’ndan elektrik bağlanmadan asansörün çalıştırılması yasaktır.

SORU. Asansör montajının iş akış planı nasıldır?

Anlaşma yapıldıktan sonra röleve alınmasına müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapı montajı yapılır. Makine dairesi inşaat işleri bitirilmişse makine motor montajı da yapılabilir. Bu işlemler bittikten sonra kaba inşaat ve tadilat işerinin yapılması için montaja ara verilir. Kapı kenar tadilatları ve sahanlık döşemeleri bittikten sonra ince işler dediğimiz kabin tablo tesisat ve işlemlere devam edilir.

SORU.Asansör periyodik kontrol/muayene nedir ?

24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

SORU. Asansörlerime periyodik muayene nasıl yaptırırım?

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

SORU. Asansörler mevzuatı nedir?

Asansör ihtiyacı İmar Kanunu ve buna bağlı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılardaki asgari koşullara göre belirlenir. Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre tasarlanır. Ülkemizde asansör mevzuatı hazırlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Asansörler 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’ne göre piyasaya arz edilir. Ürün (asansör) ilgili standartlarına (TS EN 81 Serisi) uygun olarak imal edilir. İmal edilen asansörler Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre işletilir.